Quà tặng

Hân hạnh chào đón

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Lắng nghe - Chia sẻ

 • (Đặng Thị Phi Nga)

Báo mới

Lời hay ý đẹp

Đất nước mến yêu

Từ điển Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Nắng Xuân của Đặng Thị Phi Nga.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  DE CUONG ON TAP HOA 11 CO BAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Than Bongtoi
  Ngày gửi: 20h:42' 21-12-2011
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 CƠ BẢN.
  Câu 1. Viết các phương trình phản ứng trao đổi ion sau dưới dạng phân tử, ion rút gọn (nếu có):
  1. CuSO4 + NaOH 2. CaCO3 + H2SO4 3. FeS + HCl
  4. Zn(OH)2 + NaOH 5. NaOH + (NH4)2SO4 6. NaCl + Ca(NO3)2
  7. NaHCO3 + HCl 8. NaHCO3 + HCl 9. SiO2 + NaOH
  10. Na3PO4 + CaCl2 11. AgNO3 + KCl 12. Na2SiO3 + CO2 + H2O
  Câu 2. Tính pH của các dung dịch sau:
  1. 200 ml dung dịch H2SO40,01M ( coi H2SO4 phân ly hoàn toàn).
  2. Dung dịch NaOH 0,001 M.
  3. 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.
  4. Dung dịch thu được khi trộn 300ml NaOH 0,1M với 200ml H2SO4 0,1M.
  5. Dung dịch thu được khi trộn 100 ml NaOH với 200ml Ba(OH)2 0,2M.
  6. Dung dịch thu được khi trộn 200ml NaOH có pH= 12 với 100 ml dung dịch HCl có pH= 3.
  Câu 3. Dung dịch A chứa 0,4mol Ca2+, 0,5 mol Fe3+ và x mol SO42-. Tính X?
  Câu 4. Dung X : []= 0,01M, [SO42-]= 0,01M, [ Na+] = 0,01M, [ Cu2+]= aM.
  a. Tính a.
  b. Cô cạn 500ml dung dịch X thì thu được bao nhiêu g chất rắn?
  Câu 5.Một dung dịch chứa 0,2mol Fe2+, 0,12 mol Al3+, x mol Cl-, và y mol SO42-. Cô cạn dung dịch thì thu được 45,92 gam muối khan. Tính x, y?
  Câu 6. Trộn 300 ml HCl 2*10-4M với 200ml H2SO4 5*10-4M và 500ml NaOH 2*10-5M thì thu được dung dịch A.
  a. Tính pH của dung dịch A, khi cho quỳ tím vào dung dịch A thì quỳ chuyển thành mầu gì?
  b. Tính nồng độ các ion trong dung dịch A.
  Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 14g Fe bằng 1 lượng HNO3 98% (đặc, nóng) vừa đủ thì thu được V lít khí (đktc) và dung dịch A.
  a. Tính V?
  b. Tính C% của các muối trong dung dịch thu được?
  Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 13,7 g hỗ n hợp Al, Fe bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng vừa đủ thì thu được 26,88 lít khí duy nhất (đktc) và dung dịch A.
  a. Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
  b. Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
  Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 5,16 g hỗn hợp Cu, Ag bằng dung dịch HNO3 0,5M (loãng) vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí (đktc) và dung dịch A, cô cạn A thì thu được 10,74 g muối.
  a. Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
  b. Tính V
  c. Tính nồng độ mol/ l của các muối trong dung dịch thu được?
  Câu 10. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe, CuO bằng dung dịch HNO3 6M thì thu được 0,672 lít khí không màu, hóa nâu trong không khí và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thì thu được 10,08g hỗn hợp 2 muối.
  a. Tính m?
  b. Tính nồng độ mol/ lít của các muối trong dung dịch thu được?
  c. Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thì thu được kết tủa B, Đem B nung trong không khí tới khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
  Câu 11. Cho 21,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, CaCO3 vào dung dịch HNO3 20%( loãng) vừa đủ thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A
  a. Tính khối lượng mỗi chất trong X.
  b. Tính C% của các muối trong dung dịch thu được.
  c. Dẫn toàn bộ khí thu được ở trên tác dụng với 500 ml NaOH 0,3M thì thu được muối nào, bao nhiêu mol?
  Câu 12. Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit có chứa 60% khối lượng Ca3(PO4)2 để có thể điều chế được 150kg phốt pho. Coi hiệu suất của quá trình điều chế là 100%.
  Câu 13. Cần bao nhiêu lít
   
  Gửi ý kiến